Category Archives: good resume examples

good resume examples สำหรับผู้หางานครั้งแรก

คุณเป็นผู้หางานครั้งแรกและต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ที่อย่างน้อยที่สุดก็จะได้อ่าน หากคุณสามารถทำตามคำแนะนำง่ายๆ บางอย่างและจะใช้เวลาของคุณ good resume examples การเขียนประวัติย่อที่ดีเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างแน่นอน ส่วนหลักของเรซูเม่ทั่วไปกัน ด้านบนของหน้าคือส่วนหัวซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมลสำหรับมืออาชีพ good resume examplesตามด้วยวัตถุประสงค์ของงานซึ่งมักจะเป็นประโยคหนึ่งหรือสองประโยคที่ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการพร้อมกับคุณสมบัติบางประการสำหรับงาน ถัดไปคือการศึกษาที่คุณระบุโรงเรียนที่เข้าร่วม วันที่ และองศาที่ได้รับรางวัล ประสบการณ์จะมาหลังจากนั้น ให้ระบุตำแหน่งงานทั้งหมดที่เคยทำไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษาดูงาน การฝึกงาน หรือความร่วมมือ ทั้งหมดนี้มีทักษะในระดับหนึ่งที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการจ้างงานเต็มเวลา นี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบในที่ทำงานเป็นหลัก ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็ง ท้ายสุดก็ใส่ในส่วนเบ็ดเตล็ดที่ปรับแต่งได้สำหรับงานอาสาสมัคร รางวัล หรืองานอดิเรก สิ่งนี้ควรมีความเฉพาะเพื่อให้พอดีกับโปรไฟล์ของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการเข้าสู่บริษัท เนื่องจากผู้คนต่างมีความสนใจเหมือนกัน good resume examples นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนรอบรู้และใส่ใจมากกว่างาน ตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะขอบทั้งหมดถูกตั้งไว้ที่หนึ่งนิ้วทั้งสี่ด้านของหน้ากระดาษ พิมพ์สำเนาฉบับร่าง Times New Roman หรือ Arial ขนาด 12 เพื่อพิสูจน์การอ่านด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เรียกใช้การตรวจตัวสะกดในโปรแกรมประมวลผลคำและมีที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คนอ่านประวัติย่อทั้งหมดก่อนที่จะพิมพ์ครั้งสุดท้าย แค่นั้นแหละ โชคดี

Posted in good resume examples | Comments Off on good resume examples สำหรับผู้หางานครั้งแรก